İslam'a göre diğer dinler

islama-gore-diger-dinler_avatar_orjEn son okuduğum bu kitap İslam'ın diğer dinlere ve onun müritlerine karşı nasıl bir tavır sergilediğini açıklıyor. İlhan Arsel'in bu kitabı İslam peygamberi olan ve tanrı tarafından vahiy ile kontakt kurduğunu iddia eden Muhammed'in hangi koşullar altında ne gibi manevralar yaparak Kuran'ı şekillendirdiğini anlatmakta. Kitabın dili gayet sade ve akıcıdır, yazar çoğu yerinde tekrara düşse de ve bu tekrarların kendisi de farkında olsa da bunların hep bir yarar olduğu kanısında. Kitabın orta kısımlarında elimden bırakmak niyetinde olsam da son kısımlara doğru nedense beni kendisine tekrar bağlamıştır. Kısaca değinmek gerekirse kitap, Muhammed'in hayatının evleriyle Kuran'ın şekillenmesini ortaklaştırıyor. Muhammed ilk önceleri güçsüz ve fakirdir. bu dönemde hem kendi dinini hoşgörülü göstermektedir fakat buna rağmen pek yandaş toplayamamaktadır.
Daha sonraları azar azar ekonomik ve siyasi güç elde etmeye başlayınca hem ilk zamandaki  hoşgörülü tavrını bir kenara bırakıyor hem de Yahudi ve Hristiyan cemaatine altan alta tehtitler savuruyor. Muhammed yağma ve işgal politikası ile iyiden iyiye zenginleşince tamamen cihad politikasına yöneliyor ve diğer dinlere ve bu dinlerin yandaşlarına kin ve nefret kusmaya başlıyor. En son ölürken de tam anlamıyla kafirlere karşı bir cihad içinde olmalarını kendinden sonrakilere öğütlüyor. Bu sayede görmüş oluyoruz ki ilk başta hoşgörü siyaseti ile yandaş kazanmaya çalışan Muhammed elinde bir şekilde güç geçince tamamen bir nefrete bürünüyor. Bu da İslam'ın özünü oluşturuyor.
Muhammed'in yaşamı aslında bizlere İslam'ı ve bunun kitabını rehber edinmiş kişilerin birbirlerine ne kadar da benzer olduğunu gösteriyor. İlk dönemlerinde demokrat ve özgürlükçü gözüken ve liberalleri, merkez sağcıları hatta solcuları laikleri içinde barındırmaya gayret gösteren siyasi hareket zamanla bu paydaşlarını birer birer gemisinden atmaya yönelmiş ve en sonunda da bir korku imparatorluğu kurmuştur. Bu yönden şimdiki iktidarın başa gelme biçimi ile Muhammed'in yaptığı çok benzerdir. Tarihin bir şekilde yeniden tekerrür etmesi ne garip?
Marx'ın dediği
Tarihte olaylar iki kez tekrar eder, ilki trajedi, ikincisi komedi olarak biter.

Sözü acaba bizim içinde geçerli olacak mı?
Bu yazıyı da 2014 yılında yazmışım, kitabı da o  zaman okumuşum demek ki.

Comments

Popular Posts